• Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3

Nyomdászok szövetsége

Szervezetünk Tevékenységünk

Tevékenységünk

Tevékenységünk – Miért érdemes a Szövetséghez csatalakozni?

A nyomdász közösségért végzett tevékenység

Szövetségünk Alapszabálya szerint fő célkitűzéseink közé tartozik a nyomda- és papíripar versenyképességének megőrzése és fejlesztése, a piaci szereplők érdekeinek képviselete és a szakmai kultúra fejlesztése.

 1. Lobbizás a gazdasági érdekek védelmében döntéshozó kormányzati szerveknél és az Európai Unió testületeiben
  E tevékenység során részt veszünk a jogszabályok megalkotásában, illetve lobbizunk az ágazat számára kedvezőtlen rendelkezések megváltoztatása érdekében. Néhány téma az elmúlt évekből.
  • reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja
  • irodai papírok környezetvédelmi termékdíja
  • tankönyvellátás rendszerének átalakítása
  • vállalkozás fejlesztési pályázatok
 2. Az ágazat pozitív megítélése érdekében folytatott projektek
  Számos olyan projektet indítottunk, illetve olyan projektben veszünk részt, amelynek célja a nyomtatott kommunikáció pozitív megítélésének megerősítése.
  • 2011 óta részvétel a nemzetközi Print Power és Two Sides kampányokban
  • részvétel az Intergraf (nemzetközi nyomdász szervezet) által kezdeményezett nyomdai vállalkozások reorganizációs programjában
  • Papírmánia országos rajzverseny, melynek célja a papír használattal kapcsolatos negatív társadalmi megítélés formálása
 3. Gazdasági – szakmai információ áramlás
  • Évente két alkalommal rendezünk konferenciát nyomdaipari vezetők számára aktuális gazdasági, piaci kérdésekről.
  • Az ágazat egészét érintő rendelkezések változásakor workshop-okat szervezünk külső szakértők bevonásával. A közelmúltban került sor ilyen rendezvényre a Munka Törvénykönyve átfogó módosítása kapcsán, illetve a környezetvédelmi termékdíj szabályok gyakorlati alkalmazásainak témakörében.
 4. Szakmai oktatás
  • Szövetségünk aktívan vesz részt az oktatás politika alakításában. Az erre a célra létrehozott bizottság konkrét javaslatokat terjeszt elő a középfokú oktatás átalakítására.
  • Fórumot biztosítunk az oktatási intézmények és a szakma közötti kapcsolat kiépítésére.
  • 2014-ben Nyomtatott Kommunikációért elnevezéssel alapítványt hoztunk létre az oktatás támogatása érdekében.
  • Részt veszünk az Intergraf nemzetközi oktatási projektjeiben.
 5. Szakmai díjak, elismerések
  • Közel ötven év után megújítottuk a legmagasabb presztízs értékű szakmai termék versenyt Best Print Hungary néven. A versenyen elért győzelem jelentős mértékben hozzájárul a cégek pozitív üzleti megítéléséhez.
  • 2000. óta évente kiosztjuk a Magyar Nyomdászatért díjat a szakma legkiemelkedőbb személyiségeinek.
 6. Párbeszéd és együttműködés a szakszervezettel
  • 2009. óta működik a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság, melyben a munkaadói és munkavállalói szervezet képviselői egyeztetik a két oldalt érintő témaköröket
  • Az ágazat egészét érintő lobbi kérdésekben együttműködés a két szervezet között.
 7. Együttműködés a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel
  • Szoros munkakapcsolatban állunk a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel.
  • Lehetőségeinkhez mérten anyagilag is támogatjuk az ágazat számára fontos eseményeket, így a legutóbbi Drupa kiállításon való részvételt vagy a Budapesten rendezett IARIGAI konferenciát.
  • Szakmai partnerei vagyunk a PPD Expo-nak, a kiállítást programok szervezésével is támogatjuk.
 8. Együttműködés a nyomdaiparhoz kapcsolódó társszervezetekkel
  • Közös rendezvényeket szervezünk a MKKE-vel, az MLE-vel és a DIMSZ-el
  • Eltérő formában, de jelen vagyunk a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
  • Rendszeresen tartunk előadásokat és hívunk meg előadókat egymás rendezvényeire
  • A CSAOSZ-al kölcsönösen különdíjat adunk egymás szakmai versenyein
 9. Kommunikáció
  Élve a különböző médiák adta lehetőségekkel folyamatosan kommunikálunk tagjainkkal és az ágazat szereplőivel, illetve országos médiumokon keresztül a szélesebb közvéleménnyel.
  • Web oldalunk az egyik leglátogatottabb online nyomdai felület a statisztikák szerint.
  • A legfrissebb hazai és nemzetközi eseményekről rendszeres online Hírlevélben adunk tájékoztatást.
  • A szövetség Hírlevele nyomtatott formában is megjelenik a Printinfo magazinban.
 10. Magyar Nyomdatermék védjegy
  2009-ben hoztuk létre a Magyar Nyomdatermék védjegyet, melynek célja minőségi garancia az üzleti partnerek felé, illetve a hazai nyomdaipar jelentőségének tudatosítása a magyar fogyasztók irányába.
  A védjegyet az eltelt időszakban több, mint ötven millió példány könyvön és magazinon használták az erre feljogosított nyomdák. Szövetségünk lobbi tevékenységet folytat annak érdekében, hogy közbeszerzések során is elismerést kapjon a logó.
  2014-ben nagyszabású kampányt folytattunk a védjegy megismertetése érdekében a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, illetve országosan számos nagyobb könyv forgalmazó céggel közösen.

Tagjainknak nyújtott szolgáltatások

A fentieken túl számos olyan tevékenységet végzünk, amely kizárólag tagjaink számára érhető el. Fontos törekvésünk, hogy szolgáltatásaink ne okozzanak a cégek számára többlet költségeket, továbbá egyes esetekben számszerűen meghatározható megtakarítást jelentsenek a résztvevő cégeknek. Pénzügyi politikánk egyik alapelve, hogy a költségtérítéses szolgáltatásokat tagjainknak önköltséges alapon, míg a nem tag cégeknek jóval magasabb, piaci értéken biztosítjuk.

 1. Beszerzési társulások
  • 2008. óta végzünk közös villamos- és gázenergia beszerzést tagjainknak. Az elmúlt évek alatt hozzánk csatlakozó cégeknél jelentkező költségmegtakarítás meghaladta a 400 millió forintot.
  • Nemcsak a beszerzésben nyújtunk támogatást, de a közüzemi szolgáltatás teljes időtartama alatt. Szakértő kollegánk havi rendszerességgel végez számla kontrollt az arra igényt tartó nyomdáknál.
  • Szintén sikeres pénzügyi projekt a biztosítási vagyonközösség. A csatlakozó cégek a piaci árak alatt tudják megkötni biztosítási szerződéseiket és szakértő partnerünk 20 éves nyomdai tapasztalatának köszönhetően teljes körű biztosítási szolgáltatást tud nyújtani.
  • 2015. óta van lehetőség a MOL kedvezményes üzemanyag beszerzési csoportjához való csatlakozásra.
 2. Kedvezményes részvétel szakmai kiállításokon
  • Közös stand szervezésével a résztvevő tagok a meghirdetett kiállítási ár töredékéért vehetnek rész kiállításokon. Évek óta szervezünk ilyen jelenlétet az Óbudai Egyetem Állásbörzéjén.
  • Az MNKH-val kötött együttműködési megállapodás révén van lehetősége tagjainknak kedvezményes részvételre olyan nemzetközi kiállításon, mint az amszterdami PLMA.
 3. Szakmai, pénzügyi információ áramlás
  Web oldalunk tagjainknak fenntartott zárt felületén tesszük közzé rendszeresen a csőd vagy felszámolási eljárás alá került nyomdai és a nyomdákkal szoros üzleti kapcsolatban álló vállalkozások listáját. Ugyancsak ezen a felületen találhatók meg az Intergraf-tól érkező nemzetközi, illetve hazai gazdasági-pénzügyi információk, adatok.
 4. Díjak, elismerések
  • A Hess András díjra tagjaink saját munkavállalóikat terjeszthetik fel. A díj a felterjesztő tagvállalat elismerése, amelyhez a Szövetség a szakmai nyilvánosságot biztosítja.
  • A Pro Foedratio díjat olyan magánszemélyeknek adományozza az elnökség, akik önzetlen munkájukkal támogatják tevékenységünket.
 5. Részvétel nemzetközi eseményeken

Intergraf tagságunk révén tagjaink ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel vehetnek részt nemzetközi szakmai eseményeken. Ezek közül kiemelést érdemel a biztonsági nyomdák éves kiállítása és konferenciája, a kötészeti szakemberek éves találkozója és a fiatal nyomdaipari vezetők konferenciája.Tevékenységünket folyamatosan igazítjuk a felénk irányuló elvárásoknak megfelelően.

Bízunk benne, hogy a fentiek kellően igazolják szervezetünk jelentőségét nemcsak a szakmai közéletben, hanem az egyes cégek életében. Ha úgy véli, hogy ezek a tevékenységek az Ön cége számára is fontosak csatlakozzon a Nyomda- és Papíripari Szövetséghez.