PÁLYÁZAT

A NYOMDA- ÉS PAPÍRIPARI SZÖVETSÉG PÁLYÁZATA

A kedvezményezett neve: Nyomda- és Papíripari Szövetség
A projekt címe: "Print: a Te jövőd 2.0" – a nyomdaipar munkaerőpiaci kilátásai
A szerződött támogatás összege: 19 169 043 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: 
A Nyomda- és Papíripari Szövetség célja, hogy jelen projekt keretei között megvalósíthassa a „Print: a Te jövőd 2.0” címre hallgató kezdeményezését, amely a nyomdaipari szakemberek utánpótlását célzó kutatási és disszeminációs tevékenységekre irányul. A tervezett projekt a szociális partner már korábban megvalósított „Print: a Te jövőd” programsorozatára épít, ám azt lényegesen elmélyítve és kiterjesztve teszi. 
A célrendszerhez igazodva, a célcsoportok bevonásával és igényeikhez igazítva a „Print: a Te jövőd 2.0” projekt keretében komplex módszertan szerint sor kerül egy átfogó ágazati kutatásra, amely az iparág helyzetének feltárásán túl primer módszerekkel – kérdőíves felmérés, mélyinterjú a munkáltatók és fókuszcsoportos interjú a tanulók körében – segíti a nyomdaipar munkaerőpiaci aktualitásainak feltárását és a megoldási javaslatok kidolgozását. A kutatási téma fókuszában az utánpótlás áll, azon belül is a szakképzésben tanuló, középfokú végzettséget szerző jövőbeli munkaerőt célozza. Azonban az ő igényeik, elvárásaik feltárása mellett a munkáltatók részéről is azonosítani szükséges az igényeket, elvárásokat, így mindkét oldal bevonásra kerül a kérdőíves és személyes adatfelvételbe. A kutatás eredményeire alapozva a pilot projekt keretében szakmai felkészítő workshop kerül megrendezésre, ahol a munkáltatók naprakész információkat szerezhetnek a szakképzés átalakulása, a duális képzésben rejlő lehetőségek és a gyakorlatorientált képzésben való részvételi lehetőségeket illetően.
A projekt során emellett további rendezvények is megvalósulnak. A szakképzésben tanulók például üzemlátogatáson vehetnek részt, ahol a gyakorlatban is megismerhetik egy hazai nyomda működését. Egy állásbörze keretében a munkáltatók számára nyílik lehetőség, hogy bemutatkozzanak az utánpótlás számára. A projekt során emellett a fenti tapasztalatok összefoglalására és az abból fakadó javaslatcsomag megfogalmazására is sor kerül. A projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztására tehát az alábbi kommunikációs megoldások segítségével kerül sor: online információnyújtás, személyes tanácsadás, célzott csoportos tájékoztató rendezvény, workshop szervezése.
A szociális partner kapacitásainak bővítése keretében gyakornok foglalkoztatására és a megvalósításban résztvevő munkatárs képzésére kerül sor, emellett a projekt tartalmazza a sikeres tervezéshez és megvalósításhoz szükséges feladatokat is, melyek az előkészítés, a projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00227