Pályázati felhívás - hagyományőrző nyomdaműhely

Szövetségünk korábbi elnöke, Dr. Horváth Csaba és a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány  nagy összegű célzott támogatásról írt alá megállapodást idén májusban. A megállapodás részeként az Alapítvány pályázatot hirdet hagyományőrző nyomdaműhely létrehozására és működtetésére. A felhívás szövege az alábbiakban olvasható, illetve megtalálható a letölthető dokumentumok között.

A NYOMTATOTT KOMMUNIKÁCIÓÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatot ír ki az Óbudai Egyetem területén  kialakítandó „Hagyományőrző nyomdaműhely” kialakításának támogatására.

A pályázat célja

Egy hagyományőrző nyomdaműhely létrehozása és működtetése, a hallgatók szakmakultúra iránti érdeklődésének felkeltése, a kézműves nyomdászmesterség fortélyainak elsajátítása.

Támogatható tevékenységek

A nyomdaműhely alapvető eszközeinek beszerzése, a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. A Kiíró elvárja továbbá a külső érdeklődők számára szervezett bemutatók és szakma-népszerűsítő programok és közösségi rendezvények szervezését.

A pályázónak legalább az alábbi berendezések beszerzéséről és működtetéséről kell gondoskodnia:

Gutenberg sajtó

Könyvprés

Fa szedőszekrény

Fém szedőszekrény

A felsoroltakon túl, egyéb berendezések, valamint a működéshez szükséges segédeszközök és anyagok  a nyomdaműhelyben kerüljenek elhelyezésre és felhasználásra.

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keret: 500 000 Ft.

Pénzügyi elszámolás:

A pályázati összeg a nyertes pályázóval kötött szerződés aláírását követően kerül az Alapítvány részéről átutalásra a megállapodásban rögzített bankszámlára.

Az elnyert és átutalásra került pályázati összeg felhasználását a Nyomdaműhely megnyitóján készült fényképes dokumentációval kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázat megjelenésének napja: 2022. június 10.

A pályázat megvalósításának kezdő időpontja: 2022. szeptember 1.

A pályázat záró időpontja: 2022. december 31.

A pályázatokat az oktatas@fedprint.hu címre várjuk.