• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

Nyomdászok szövetsége

Szabályzatok

Pro Foederatio díj

A díj odaítélésének célja:
A díj azok tevékenységét ismeri el, akik valamely szövetségi cél megvalósítása érdekében önkéntes munkát vállalnak külön díjazás nélkül.

A díj elnevezése:
Pro Foederatio díj

Adományozó szervezet:
Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöksége

Díjazott:
Azon magánszemélyek, akik munkájukkal hozzájárultak egy meghatározott szövetségi cél eléréséhez vagy a Szövetség tevékenységének eredményességéhez.
Nem kaphat díjat a Szövetség alkalmazottja vagy elnökségi tagja, továbbá azon szerződéses partnerek, akik munkájuk ellenértékeként díjazásban részesülnek.

Jelölés:
A díjazott személyére javaslatot tehet az elnökség bármely tagja és a főtitkár. A jelölés nem határidőhöz kötött. Amennyiben felterjesztés érkezik az elnökséghez, úgy azt a következő elnökségi ülésen meg kell tárgyalni. A felterjesztési javaslathoz rövid szóbeli vagy írásbeli indokolást kell fűzni.

Döntés a díjazott személyéről:
A díj odaítéléséről az elnökség szótöbbséges határozattal dönt. Egyidejűleg több személynek is odaítélhető a díj.

Díj:
Díszoklevél kék bársony mappában. Az elnökség határozhat egyedileg meghatározott értékű tárgy jutalom adományozásáról is.

Díjátadás:
A díj átadására a Szövetség éves rendes közgyűlésén vagy egyéb kiemelt rendezvényén, ünnepélyes keretek között kerül sor. A díjátadóra meghívást kapnak a szakmai sajtó képviselői, a díjazottról beszámoló jelenik meg a Szövetség honlapján. A díj elkészíttetése és a díjátadó ünnepség megszervezése a Szövetség ügyvezetésének feladata.

Költségek:
A díjjal kapcsolatos összes költség és az ezeket terhelő adók és járulékok a Szövetség költségvetését terhelik. Ugyancsak a Szövetség költségvetéséből kell biztosítani a díjazott díjátadó ünnepségen való részvételének költségeit is, mint pl.: étkezés, szállás. 

Vissza