• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

Nyomdászok szövetsége

Szabályzatok

Hess András díjszabályzat

HESS ANDRÁS DÍJRA ONLINE JELÖLÉS ITT!

A díj:

Kb. 3-4 gr súlyú, 14 karátos arany kitűző, melyen középen a szövetség emblémája (stilizált, pajzsot tartó griff, a pajzson festékező párnák) és felette körbefutó betűkkel a „Hess András díj” felirat szerepel. Továbbá kék bársony mappában díszoklevél.

Adományozó szervezet:
Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöksége

Díjazott:
A szövetség teljes jogú tagjának aktív vagy nyugállományba vonult dolgozója, aki megfelel a jelölés feltételeinek. Egy személy csak egy alkalommal kaphat díjat

A díj odaítélésnek feltételei:
A jelölt személy kiemelkedő szakmai tevékenysége, mellyel jelentősen hozzájárult a jelölő cég sikereinek eléréséhez és legalább ötéves munkaviszonyban áll vagy állt (nyugállományba vonult dolgozó) a tagvállalattal.

Jelölés:
A jelölt személyére a szövetséggel tagsági viszonyban álló cég vagy szervezet tehet javaslatot, évente egy alkalommal, írásban az adott év március 31. napjáig.. A jelöléshez jelöltenként csatolni kell a kitöltött felterjesztő lapot. A dolgozói létszámtól függően egy tagvállalat az alábbiak szerint tehet javaslatot az adott évben.

0-100 fő foglalkoztatott  1 fő jelölt
101-200 fő foglalkoztatott 2 fő jelölt
201 fő foglalkoztatott felett 3 fő jelölt

A létszámot a jelölés évében érvényes munkaügyi állomány alapján kell megállapítani. A jelöltek számának meghatározásánál az aktív és nyugdíjba vonult dolgozókat egyaránt be kell számítani. Ha a felterjesztő több jelöltet állít, mint az az aktuális munkaügyi létszám szerint lehetséges, írásban kell nyilatkozni, kinek a jelölését tartja fenn.

Nem állíthat jelöltet az a tagvállalat, amelynek 30 napot meghaladó tartozása áll fenn a szövetséggel szemben, valamint amely kérte tagsági viszonya megszűnését vagy felfüggesztését.

Döntés:
A díj odaítéléséről az elnökség az ülésén szótöbbséges határozattal dönt. Az elnökség meghatározott indokok alapján visszautasíthatja a jelölést.

Ilyen indoknak minősül különösen, ha

  • a jelölt személy munkaviszonya – a nyugdíjazást kivéve – a díjátadás előtt megszűnik,
  • a jelölt ellen jogi eljárás indul,
  • a jelölésből nem állapítható meg egyértelműen a jelölt személye vagy a jelölő cég hiányosan töltötte ki a felterjesztő lapot és felszólításra sem pótolja a hiányokat
  • határidőn túl érkezik a jelölés
  • a jelölő cég a díjátadás előtt bejelenti tagsági viszonya felfüggesztését vagy megszűnését
  • a jelölő cég a szövetséggel szemben fennálló 30 napon túli tartozását felszólításra sem rendezi
  • olyan eset jut az elnökség tudomására, amely miatt a jelölt egyébként méltatlan lenne a díjra

A jelölés visszautasításáról az indokok megjelölése mellett az elnökség írásban értesíti a jelölő céget.

Díjátadás:
A díj átadására a szövetség éves rendes közgyűlésén, ünnepélyes keretek között kerül sor. A díjat a szövetség elnöke és a jelölő cég vezetője adja át.
A díjátadóra meghívást kapnak a szakmai sajtó képviselői, a díjazottról beszámoló jelenik meg a szövetség honlapján.

A díj elkészíttetése és a díjátadó ünnepség megszervezése a szövetség ügyvezetésének feladata.

Költségek:
A díj elkészíttetésének költségét (kitűző és díszoklevél), valamint a díjátadással összefüggő költségeket - úgymint díjazott étkezési és szállás költsége - a jelölő szervezet viseli, ideértve a díjjal összefüggő közterheket is. A költségekről a szövetség számlát állít ki. A várható költségeket a szövetség a jelölés visszaigazolásával egyidejűleg közli a jelölő céggel.

Budapest, 2008. január 23.

Vissza